Flickor leker med elden

31 mars 2006

Tvärtemot vad man tidigare har trott är det inte framför allt pojkar som leker med eld och tändstickor. En avhandling från Lunds universitet visar att medan pojkar och unga män avfärdar sådan lek som barnslig, så uppger 44 procent av flickorna i samma ålder att de ofta leker med eld för att de har tråkigt.

Avhandlingen heter: The Prometheus complex – striving for competence.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida