Flickor med ADHD får för litet uppmärksamhet

En kartläggning från sbu visar att flickor med adhd har lika stora svårigheter i sitt dagliga liv som pojkar med samma diagnos, men de får inte samma uppmärksamhet.

Tillsammans med Socialstyrelsen och på uppdrag av regeringen har sbu undersökt vilken forskning det finns om flickor med ADHD.

Granskningen visar att föräldrar identifierar ADHD hos lika många pojkar som flickor, medan lärare bedömer att färre flickor än pojkar uppfyller diagnoskraven.

Projektledaren professor Nina Rehnqvist på sbu konstaterar att fyra gånger fler pojkar än flickor kommer till utredning.

– Det kan bero på att flickor med ADHD inte stör lika mycket som pojkarna. Flickornas uppmärksamhetsstörningar är inte lika påtagliga för omgivningen som pojkarnas utagerande och föräldrarna kanske hoppas att de ska gå över. Men det är sådant vi behöver få reda på.

Även om forskningen om ADHD har ökat på senare år, finns det betydande kunskapsluckor just när det gäller flickor och ADHD, konstaterar sbu.

Till exempel saknas det studier om följderna för flickan och hennes familj av att få diagnosen och om följderna av de insatser som görs.

Studier behövs också om långtidseffekter och risker med den behandling som ges i form av centralstimulerande läkemedel och beteendeterapi. Dessutom behövs det långtidsstudier av hur flickornas problem senare i livet påverkar deras vuxentillvaro.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida