Flickor med diabetes väger mer än friska flickor

Trots att de rör sig och äter lika mycket är flickor med diabetes oftare överviktiga än friska flickor. Forskaren Stefan Särnblad föreslår rådgivning i grupp, för att öka ungdomarnas kunskaper om betydelsen av balans mellan rätt kost, insulinbehandling och träning.

6 april 2004

I sina studier har han visat att flickor med diabetes har högre BMI och mer kroppsfett än friska flickor, och att det var kopplat till en sämre metabol kontroll. Det är viktigt att förebygga övervikten eftersom den kan försämra känsligheten för insulin och ge en sämre metabol kontroll, vilket i sin tur ökar risken för framtida komplikationer. Stefan Särnblad poängterar därför att ytterligare insatser är nödvändiga för att nå balans mellan insulinbehandling, kost och träning.

– Gruppundervisning har visat sig fungera bra för ungdomar, det ser jag därför som en tänkbar metod. Där är sjuksköterskan en nyckelperson i teamet tillsammans med dietist och läkare.

Studierna visade också att behandling med metformin, som ökar insulinkänsligheten, förbättrar blodsockerkontrollen.

Stefan Särnblad, som är barnläkare på barnkliniken, universitetssjukhuset i Örebro, lade fram sin avhandling vid Uppsala universitet i fredags.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida