Flickors problem får för litet uppmärksamhet

Flickor med ADHD har lika stora svårigheter i sitt dagliga liv som pojkar med samma diagnos men de får inte samma uppmärksamhet. Det visar en kartläggning som SBU har gjort i samarbete med Socialstyrelsen.

ADHD är en vanlig diagnos hos flickor även om den oftast förknippas med pojkar. Flickor med den här diagnosen har svårare att planera och organisera sin vardag, presterar ofta sämre i skolan, kommer oftare i konflikt med sina kamrater och har mer ångest och depression än andra flickor. Det konstaterar SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering). 

Betydande kunskapsluckor

Tillsammans med Socialstyrelsen och på uppdrag av regeringen har SBU undersökt vilken forskning det finns om flickor med ADHD.

Granskningen visar att föräldrar identifierar ADHD hos lika många pojkar som flickor, medan lärare bedömer att färre flickor än pojkar uppfyller diagnoskraven. 

– De flesta studier uppger mellan två och fem procent ADHD hos flickor mellan sex och 15 år, och i befolkningsstudier är ADHD mellan 1,3 och fyra gånger vanligare hos pojkar än flickor, konstaterar projektledaren professor Nina Rehnqvist på SBU.

Även om forskningen om ADHD har ökat på senare år, finns det betydande kunskapsluckor just när det gäller flickor och ADHD, konstaterar SBU.

Till exempel saknas det studier om följderna för flickan och hennes familj av att få diagnosen och om följderna av de insatser som görs.

Utredningshinder

Studier behövs också om långtidseffekter och risker med den behandling som flickorna får i form av centralstimulerande läkemedel och beteendeterapi Det saknas också studier av effekterna av insatser för att öka flickornas självkänsla och minska risken för framtida missbruk.

Dessutom behövs det studier av vilka hinder det finns för utredning av flickor och långtidsstudier av hur flickornas problem senare i livet påverkar deras vuxentillvaro.

Nina Rehnqvist konstaterar att fyra gånger fler pojkar än flickor kommer till utredning. 

– Det kan bero på att flickor med ADHD inte stör lika mycket som pojkarna. Flickornas uppmärksamhetsstörningar är inte lika påtagliga för omgivnigen som pojkarnas utagerande och föräldrarna kanske hoppas att de ska gå över. Men det är sådant vi behöver få reda på.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida