Föda

Föda

Trygg förlossning?Susanna Heli ?& Liisa Svensson?Gothia fortbildning 2017. ?www.gothiafortbildning.se

9 januari 2018

Enligt nationella graviditetsregistret ökar problemet med förlossningsrädsla. Det kan påverka födandet negativt, men en nationell strategi för vården saknas. Här presenterar författarna en modell för att ge vården verktyg för att minska stress och rädsla inför födandet.?

Modellen har de tagit fram genom ett mångårigt samarbete med flera av landets barnmorskeutbildningar, förlossningskliniker och barnmorskemottagningar. Arbetet har varit tvärprofessionellt, författarna är barnmorska och sjukgymnast.?

Boken är indelad i tre delar. En ger teoretisk kunskap om födandet. Den andra beskriver fyra verktyg från metoden Föda utan rädsla för att hantera värkarna: andning, avspänning, rösten och tankens kraft. Den tredje visar tre steg i omvårdnaden under förlossningen som personalen kan bygga sitt stöd utifrån.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida