Födande kvinnors rädsla kvarstår

Det finns inget samband mellan rädsla före förlossningen och ökad smärta under förlossningen. Däremot var de kvinnor räddare som hade mer ont under förlossningen.

10 juni 2003

Det visar en studie av barnmorskan Siw Alehagen. Hon har tagit fram ett instrument som bygger på tio påståenden, fem positiva och fem negativa, till exempel »Jag känner mig så hjälplös« eller »Jag känner mig lugn«. De tar tillsammans högst en och en halv minut att besvara.

55 svensktalande förstföderskor med normal graviditet har intervjuats under förlossningen. De drygt hälften som fick epiduralblockad, eda, upplevde mindre smärta och mindre rädsla i takt med att smärtlindringen verkade. Men i slutet av förlossningen ökade både smärtan och rädslan. Studien visar också att de som fick eda inte hade mer ont än andra, men att de däremot var räddare i början av förlossningen.

De kvinnor som inte fick EDA bedömde smärtan som intensivare och den ökade under hela förlossningen. Rädslan  ökade framför allt i början, men var sedan i stort sett oförändrad.

? Kvinnor som är rädda under graviditeten är också rädda under förlossningen, konstaterar Siw Alehagen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida