Fokus på jobbet hjälper vid depression

Fokus på jobbet hjälper vid depression
Den nya metoden går ut på att hjälpa patienter tillbaka till arbetet med hjälp av stödjande samtal som helt fokuserar på arbetssituationen, vilka problem som finns på jobbet och hur de kan lösas. Foto: Istockphoto

Patienter med ångest, depression och ?insomningsproblem kan komma tillbaka till arbetet snabbare om vården fokuserar på jobbproblem, visar ny forskning.

3 augusti 2016

Så många som 30 till 50 procent av alla patienter i primärvården har psykiatriska problem. Psykisk ohälsa orsakar flest sjukskrivningsdagar.

?För att undvika långa sjukskrivningar är det viktigt att få hjälp tidigt. Ändå är det brist på evidensbaserad behandling inom primärvården för den här gruppen patienter.?

Det berättade Erik Hedman, psykolog och forskare vid Karolinska institutet, vid ett välbesökt seminarium under Almedalsveckan. Han hoppas att hans forskning, där resultaten ännu är preliminära, ska ge mer kunskap om tidiga och effektiva insatser mot psykisk ohälsa och sjukskrivning.??

Patienter från fyra vårdcentraler i Stockholmsområdet har ingått i den randomiserade studien. Det handlar om vuxna mellan 18 och 65 år som varit sjukskrivna mellan en och sex månader för depression, ångest eller utmattning. Majoriteten av patienterna i studien är kvinnor.?

Forskningen jämför behandlingar och prövar en ny metod som den akademiska vårdcentralen i Gustavsberg utanför Stockholm har utvecklat. Den går ut på att hjälpa patienter tillbaka till arbetet med hjälp av stödjande samtal som helt fokuserar på arbetssituationen, vilka problem som finns på jobbet och hur de kan lösas.

?En tredjedel av patienterna i studien har fått den här tillbaka-till-jobbet-behandlingen medan en tredjedel fått en klassisk behandling med kognitiv beteendeterapi, kbt. En sista grupp har fått en kombination av dessa två behandlingar.

??Studien visar att alla behandlingarna fick patienterna att må betydligt bättre. Bäst effekt hade kbt på patienter med utmattningssymtom och problem på grund av stress. Däremot gav den nya behandlingen, med fokus på att få patienten tillbaka i arbete, bäst resultat på gruppen patienter med depression, ångest och insomningsproblem.?

Deprimerade hade 92 färre sjukskrivningsdagar om de fick tillbaka-till-jobbet-behandlingen jämfört med patienter med samma symtom som fick kbt.?

Erik Hedman konstaterar att hans studie generellt sett bevisar att det hjälper att få hjälp. En ganska kort behandling ger effekt på psykisk ohälsa om den ges tidigt. Vården verkar också, åtminstone i vissa fall, kunna hjälpa patienter tillbaka till arbetet snabbare med anpassade behandlingsmetoder.?

— Eventuellt kan vi påverka sjukskrivningsfrekvensen för en viss typ av patienter, säger Erik Hedman.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida