Folkhälsa

4 oktober 1999

Författare Kristina Orth-Gomér, Aleksander Perski (red)
Titel Preventiv medicin i teori och praktik – en metodik för bättre folkhälsa
294 sidor
Förlag  Studentlitteratur 1999
Cirkapris 456 kronor
ISBN 91-44-00984-4

Den medicinsk-tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Nya verksamma, men dyrbara mediciner kommer från läkemedelsföretagens forskningsavdelningar. Samtidigt har ekonomin för sjukvården krympt för många länder, däribland Sverige. Det finns allt mindre pengar till botande insatser. I denna utveckling har den preventiva medicinen fått liten plats, trots att den skulle kunna minska både mänskligt lidande och vårdkostnader. Det hävdar de tjugo forskare som var och en redovisar sitt forskningsarbete om prevention av kroniska folksjukdomar. Boken ger både en teoretisk bakgrund till varför och hur preventivt arbete bedrivs. Den beskriver också praktiskt hur förebyggande arbete mot bland annat tobak och alkohol kan ske, metoder för att förbättra kost- och motionsvanor, hur stress kan motverkas och det sociala stödet stärkas.

Boken är skriven för studenter i vårdvetenskap, medicin och hälsovetenskap.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida