Folkhälsa

5 mars 2001

Författare Christer Nilsson
Titel Folkets farsoter och kungarnas krämpor
191 sidor
Förlag Carlssons 2000
Cirkapris 282 kronor
ISBN 91-7203-973-6

Svenska folkets historia är dess konungars, skrev en gång Erik Gustaf Geijer. I viss mån gäller det också den svenska sjukdomshistorien. Pest, löss och syfilis gjorde inte stor åtskillnad på hög och låg. Men andra sjukdomar var kanske mer knutna till social ställning. Det gäller i synnerhet vällevnads-sjukdomarna. Att Adolf Fredrik åt ihjäl sig på semlor vet väl de flesta, men han var inte ensam bland sina kolleger att äta på sig både gott hull och dålig hälsa. Boken inleds med ett kapitel om den sjättedel av vår kropp som utgörs av huden och de myriader av bakterier som lever där. Sedan går författaren, historikern Christer Nilsson, över till att berätta om de farligaste farsoterna och redovisar också de flesta av de obduktionsprotokoll som finns bevarade efter Sveriges kungar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida