FOLKHÄLSA. Miljonsatsning på tobaksforskning

29 oktober 2009

Vid Karlstad universitet startar nu ett forskningsprojekt där svenskarnas tobaksvanor ska undersökas. Genom att analysera material som samlats in under sammanlagt 30 år kan forskarna följa individer över tid. De hoppas därigenom kunna ge svar på frågorna om snus leder till rökning eller om snus tvärtom är ett sätt att sluta röka samt om och hur tobaksbruket skiljer sig mellan män, kvinnor och ungdomar. ?

Projektet har sammanlagt fått 1,3 miljoner i anslag.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida