Folkhälsoinstitutet utbildar i spelmissbruk

På tolv platser i landet ger Statens folkhälsoinstitut i höst utbildning i spelmissbruk för att avhjälpa kommunernas bristande kunskaper och beredskap.

Statens folkhälsoinstitut startar nu en vårdutvecklingskurs i spelberoende. På tolv platser i landet ges en distansutbildning för sammanlagt 600 deltagare.

– I dag finns det stora brister i tillgången till vård för spelmissbruk och stöd till de anhöriga. Kommunernas kunskaper om spelberoende är dålig och varken socialstjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen tar upp det missbruket, konstaterar Anders Stymne projektledare på Folkhälsoinstitutet.

Kursen vänder sig till dem som redan arbetar med missbrukare – på behandlingshem eller i socialtjänsten.

– Den ges i privat regi, men motsvarar tre högskolepoäng. Nästan alla tolv kurstillfällena är redan fulltecknade så på en del håll kommer de förmodligen att dubbleras. Det är ingen behandlingsutbildning utan en orientering för att kunna uppfatta spelberoende. Förhoppningsvis kommer de som går den sedan att kunna fungera som resurspersoner.

Dåligt lagstöd

Deltagarna kommer att få en introduktion om spelmarknaden – vad finns det och hur fungerar den. De får lära sig vad som skiljer spelberoende från andra typer av överdrivet beteende eller missbruk, vad det finns för behandlingar, konkret återfallsprevention och aktuell lagstiftning.

– Kommunernas klara skyldighet enligt socialtjänstlagen, att ge bistånd vid missbruk, är inte tillämplig på spelmissbruk. Det finns bara allmänna rekommendationer om att då en individ inte klarar sig och inte får hjälp på annat sätt ska socialtjänsten träda in. Därför nekas spelmissbrukare ofta stöd när de söker hjälp hos socialtjänsten, säger Anders Stymne.

Förutom distansutbildningen kommer Folkhälsoinstitutet också att ge en allmänn orienteringskurs till 6 000 personer som i sitt arbete kan komma att möta en spelberoende. Den är tänkt för alla intresserade inom vård- och behandlingssektorn.

Regeringsuppdrag

– Det kan vara läkaren, då den spelberoende söker för depression, mottagningssköterskan på vårdcentralen, biståndshandläggaren, socialsekreteraren som tar emot en familj med dålig ekonomi eller kriminalvårdaren. Förhoppningsvis leder den till ett bättre omhändertagande.

Folkhälsoinstitutet har regeringens uppdrag att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande och ska på sikt också ägna sig åt att förebygga spelmissbruk.

– Ska kommunerna kunna arbeta med spelmissbrukare på allvar behövs det en lagändring, säger Anders Stymne.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida