För litet pengar för att starta eget

6 september 1999

STOCKHOLM. Vårdförbundet i Stockholm och landstinget är oeniga om mödravårdspengen. Arbetsgivaren anser att det ska vara ett självkostnadspris, Vårdförbundet att den summan är för låg. »Det är så litet pengar att det omöjliggör intentionerna i det vårdavtal vi kommit överens med landstinget om. Våra medlemmarna kommer inte att ha råd att starta eget«, säger Ingrid Frisk, ordförande
i Vårdförbundets lokala avdelnin

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida