För många trycksår och dålig mat. Sjuksköterska slår larm om privat gruppboende

Kritisk mot mathållning och vård, men också mot dålig personalpolitik, lämnar sjuksköterskan Annette Samuelsson det privatägda gruppboendet Boken i Skövde.

– Han köper inte ens in kuvert att lägga våra lönebesked i. Det sista lönebeskedet jag fick hade han lagt i det kuvert han själv fått sin räkning på TV-licensen i, ihoptejpat med en liten tejpbit. Så att vem som helst kunde öppna det och titta på innehållet. Och ska man hämta en blöja eller vad det kan vara i torrförrådet måste man be om nyckeln dit.

Det är bara ett par detaljer. Men Annette Samuelsson tycker att de belyser hur det är att vara anställd på det särskilda boendet Boken i Skövde: snålt och misstänksamt. Hon är inte förvånad över att 43 procent av de anställda i en undersökning som kommunen gjort är missnöjda med arbetsledningen. Motsvarande siffra för de kommunala boendena var i samma undersökning 19 procent.

– Och det färgar av sig på vården, säger hon. Mår personalen dåligt går det ut över de boende, även om man själv inte tycker att det gör det.

Sa ifrån i tidningen
I januari intervjuades Annette Samuelsson i lokaltidningen Skaraborgs Allehanda, SLA. Då hade hon just slutat på Boken sedan hennes tre månaders vikariat löpt ut. Men hon ville inte sluta utan att berätta att hon tyckte att de boende på Boken var vanvårdade.

Dagarna därpå var lokaltidningarna i Skövde fyllda av intervjuer med fackliga företrädare, kommunens tjänstemän, den politiskt ansvarige, arbetsgivaren själv och andra anställda. Fram träder bilden av ett inte särskilt välskött boende som kommit till därför att kommunledningen ville ha ett privat alternativ i kommunen – alla andra särskilda boenden i Skövde drivs av kommunen själv.

Boken startades för två år sedan med tre demensavdelningar och två vanliga sjukhemsavdelningar för sammanlagt 40 boende. Det företag som driver boendet, Kroppefjälls Vårdhem AB, var en av flera anbudsgivare. Omvårdnadsnämndens ordförande Sture Johansson (c) säger att bolaget inte hade det lägsta anbudet, utan var en av flera anbudsgivare på ungefär samma nivå. Kontraktet är på tre år och löper alltså ut i mars 1999.

Elva heltider mindre
Kroppefjälls Vårdhem AB får 33 miljoner kronor om året, vilket är 2 miljoner mindre än vad kommunens eget bud låg på. Bolaget har 34,5 tjänster (omräknat till heltid) jämfört med det kommunala anbudets 45,5.

– Det är för lite personal! säger Annette Samuelsson. De som jobbar hinner inte med; de gamla får lägga sig för tidigt, vid sex-halvsjutiden på kvällen. Då är det fem eller sex timmar tills nattpersonalen hinner se till dem och vända på dem. Det ökar risken för liggsår, och jag har sett förstadier till sådana flera gånger.

Rigmor Jonsson är Vårdförbundets ombudsman för Skaraborg. När Boken upphandlades var hon ordförande i Skaraborgsavdelningen. Avdelningen var kritisk mot att kommunen ville anta anbudet från Kroppefjälls Vård AB, bland annat på grund av att det var för låg personaltäthet, och förhandlingen slutade i oenighet.

Lönerna låga
Avdelningen har också fått lägga ner mycket arbete på att rätta till löner och villkor för de anställda på Boken. Från början var alla provanställda och hade lika mycket i lön oavsett erfarenhet.

– Det är bättre nu, men löneläget är inte bra. Sjuksköterskorna på Boken tjänar mindre än vad sjuksköterskorna i Skövde kommun gör, och de i sin tur ligger också rätt lågt. Det är främst de lite äldre och erfarna sjuksköterskorna som tjänar dåligt, eftersom lönespridningen är liten. De yngre ligger väl inte så dåligt till.

Annette Samuelsson, färdig sjuksköterska i fjol, tjänade när hon slutade 8 200 kronor i månaden på en nattjänst på 61 procent (motsvarande 13 500 kronor för en heltid).

Medicinskt ansvariga sjuksköterskan Markku Nikula har under hösten fått höra kritik mot Boken dels när det gäller mathållningen, dels när det gäller rekryteringen av vikarier. Det är inte första gången maten kritiseras. Sedan förra gången frågan var aktuell har en kostrådgivare upprättat matsedlar för Boken. Men under hösten uppdagades att man inte följde dem utan ”förenklade” maträtter genom att – för att ta ett exempel – utesluta köttet ur makaronipuddingen.

När det gäller vikarierna har kritiken gällt att entreprenören konsekvent skulle ha anställt outbildad och oerfaren personal som vikarier.

– Vi utreder det här, men är inte klara med ännu, säger Markku Nikula.

Han har också undersökt förekomsten av trycksår. Antalet trycksår har inte ökat sedan tidigare kontroller, men nivån ligger något högre på Boken än på de motsvarande kommunala boendeenheterna.

– Det är också ett problem att de som arbetar på Boken inte får tillfälle till fortbildning. Vi och ägaren har olika syn på behovet – han tycker att det blir för dyrt att fortbilda personalen.

Ägaren Key-Arne Andersson är oförstående till kritiken. Han medger att man ibland ändrar i matsedeln om det finns några extrapriser, till exempel. Men aldrig utanför de ramar som kostkonsulentens matsedel anger. Att nästan hälften av personalen skulle vara missnöjd med arbetsledningen kommenterar han i en intervju i Skövde Nyheter så här:

– Jag har frågat vid ett möte om någon är negativ, men ingen svarade.

”Ingen jobbar ihjäl sig”
Han tycker att det är svårt att vara arbetsledare och tycker att han hela tiden måste påpeka att de anställda ska följa reglerna.
– Jag kör med raka rör – jag tar in dem på kontoret direkt när det är något. Personalen har det bra här. Många raster och ingen behöver jobba ihjäl sig.

När sjuksköterskan Annette Samuelsson slutade och gick till lokalpressen gjorde masen en snabbinspektion och förelade resultatet för politikerna i omvårdnadsnämnden. De beslutade att följa utvecklingen, men ordföranden Sture Johansson tycker att kritiken är överdriven:

– Vi har fått motsatta reaktioner, både från personal på Boken och från boende och deras anhöriga. Att inte följa matsedeln – det är väl onödigt, men jag tycker inte att det är särskilt allvarligt.

Ingen omprövning nu
Sture Johansson vill inte heller lägga sig i den otrivsel bland personalen som kommit fram i enkätundersökningen. Han tycker att det, liksom bristerna i fortbildningsmöjligheterna, är en fråga mellan dem som arbetar på Boken och arbetsgivaren. Just nu finns det enligt nämnden ingen anledning att ompröva entreprenaden.

I en lokaltidning förklarar också ett par av Annette Samuelssons kolleger att de inte tycker att de boende är vanvårdade. De vill däremot inte uttala sig om det missnöje med arbetsledningen som råder på Boken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida