För mycket kalk skadar hjärtat

Hög kalkhalt i blodet medför ökad risk för hjärtkärlsjukdom och diabetes, enligt en färsk avhandling av Emil Hagström vid Uppsala universitet .

I avhandlingen visas för första gången att det finns ett samband mellan primär hyperparatyreoidism (hpt) och det metabola syndromet. Det är en trolig delförklaring till den ökade dödligheten i hjärtkärlsjukdomar bland patienter med hpt.

Omkring en procent av den totala befolkningen och tre procent av kvinnor efter klimakteriet har hpt. Emil Hagström visar också att operation av hpt förbättrar såväl blodsocker som blodfetter.

En delstudie på drygt 1 100 män visar att ökande kalkhalter i blodet är kopplade till minskande insulinkänslighet.

Docent Svante Jansson, Sahlgrenska universitetssjukhuset, som var opponent vid disputationen, säger att det är mycket intressanta data som presenteras i avhandlingen.

Forskarna har länge diskuterat vid vilken blodkalknivå man ska operera patienter med hpt och försökt fastställa en nivå då operation bör ske.

? Emil Hagström visar att det är till nytta för patienten att korrigera också små förändringar. Det talar för att vi bör vara mer aktiva i behandlingen, säger Svante Jansson.

Avhandlingens titel: Metabolic disturbances in relation to calcium and primary hyperparathyreoidism.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida