För mycket teknik vid normala förlossningar

Normala förlossningar sköts som om de vore riskförlossningar och barnmorskor skriver mest om medicinska och tekniska åtgärder i journalen, konstaterar barnmorskan Fia Bojö.

Den svenska barnmorskans arbetsområde är den normala graviditeten och den normala förlossningen.

? Det finns en myt om att barnmorskan ser till det naturliga och inte ingriper i onödan. Jag tycker snarare att vi är snabba att agera, oavsett om det är en riskgraviditet eller inte, säger Fia Bojö som är doktorand på institutionen för hälsa och vård vid Karlstads universitet.

Tillsammans med sina kolleger på förlossningskliniken på Karlstads sjukhus har hon funderat över hur det kommer sig att de vidtar så många onödiga åtgärder. Stressen och oron för att göra fel tror hon är en orsak.

? Man vill göra allt man någonsin kan, inget får gå fel.
Med Världshälsoorganisationens rekommendationer om vård vid normal förlossning från 1996 som utgångspunkt, har Fia Bojö utvecklat ett instrument för att kartlägga områden som går att förbättra i förlossningsvården och för att se om vården skiljer sig åt vid lågrisk- och riskgraviditeter. Hon har kartlagt dokumentationen i 325 journaler för att ta reda på vad barnmorskan gör.

Efter att ha uteslutit planerade kejsarsnitt, primära igångsättningar och de förlossningar som varade en timme eller mindre, återstod de 213 journaler som utgör underlaget i Fia Bojös studie, som genomfördes på den egna arbetsplatsen.

Studien visar att barnmorskor dokumenterar mer om ctg, syntocinondropp och vaginalundersökningar än om kvinnans behov av stöd, vilken information som har getts, vad kvinnan har förväntat sig av förlossningen och om barnmorskans närvaro.

Anteckningar om de medicinska och tekniska åtgärderna finns ofta på flera ställen i journalen. Dessutom är det ofta oklart varför de har gjorts. ctg används oftast utan någon dokumenterad anledning, och i de fall värksvaghet anges som indikation för syntocinondropp, kan den ha varat i allt från en halv till fem timmar.

Skriv mer om omvårdnad
? Jag skulle önska att barnmorskorna skrev mer om omvårdnad, bedömningar och åtgärder av annat slag som de gör, exempelvis om kvinnan erbjuds något att äta eller dricka, om hon rekommenderas annan typ av smärtlindring än farmakologisk och om hon är informerad om och delaktig i det som görs, säger Fia Bojö.

I journalerna framgick också att 37 procent av kvinnorna lades in trots att förlossningen inte hade startat. De blivande föräldrarna kommer för att de är oroliga. När barnmorskan har undersökt kvinnan och gett henne lugnande besked åker de flesta hem och avvaktar att förlossningen kommer i gång spontant, men inte alla.

? Som barnmorska vill man vara snäll och låter dem stanna. Några kvinnor har pinvärkar och de måste naturligtvis få hjälp att bryta det. Men att ta reda på vad de kvinnor som kommer in för tidigt och inte kan åka hem egentligen behöver för hjälp, är ytterligare ett forskningsområde.

När spontant förlossningsarbete inte har kommit i gång, blir det gärna en kedja av åtgärder som ctg, dropp och epiduralbedövning, som dessutom kan leda till att förlossningen förlängs. Studien visar att nio av de elva förlossningar som avslutades med sugklocka tillhörde den grupp som inte var i aktiv förlossning när de lades in. Detsamma gällde nio av de totalt tretton förlossningar som avslutades med kejsarsnitt. Även yttre press och klipp var mycket vanligare i den gruppen.

»Vad ska vi göra nu?«
På förlossningskliniken i Karlstad har studien lett till både roliga och seriösa diskussioner.

? Det är klart att  kollegerna skojar lite med mig, »nu när vi inte ska ge dropp, göra en massa ctg-övervakning och inte klippa, vad ska vi göra då?«.

Men instrumentet och kartläggningen har också gjort att barnmorskorna nu reflekterar över när och varför de gör som de gör och att de inte längre dokumenterar bara de medicinska och tekniska åtgärderna i journalen.

Fia Bojös uppfattning är inte att barnmorskor ska sluta övervaka förlossningen eller upphöra att ge smärtlindring.

Vidta åtgärder när det behövs
? Tvärtom, vi ska vara hos kvinnorna och övervaka med ögon, tratt och händer. Och vi ska naturligtvis vidta åtgärder när det
behövs. Det är  inte naturlig förlossning jag förespråkar, utan att det vi gör ska vara evidensbaserat och genomföras i samråd med kvinnan.

E-postadressen till Fia Bojö är fia.bojo@kau.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida