För tidigt född dog efter andningshjälp

Sjukhuset har inte funnit orsaken till varför en för tidigt född flicka avled. Ett tekniskt fel kan inte uteslutas, varför Socialstyrelsen nu utreder dödsorsaken.

27 februari 2003

En för tidigt född tvillingflicka avled i somras på Universitetssjukhuset i Lund till följd av att hjärtsäcken spänts ut av luft. Händelsen inträffade efter det att flickan fått andningshjälp med intubering. Tuben som försåg flickan med syre var ansluten till ett så kallat ”bubbel”-CPAP-system. Enligt chefläkare Ingemar Ihse är detta ett väl beprövat system som använts inom i Lund i många år utan att något liknande har inträffat.

På vårdavdelningen där det inträffade har man inte kunnat finna att någon hanterat utrustningen felaktigt eller att apparaturen haft något tekniskt fel.

 – Eftersom vi inte kan utesluta att ett tekniskt fel har bidragit till den tragiska utgången har vi anmält fallet till Socialstyrelsen, säger Ingemar Ihse.

Nu utreder sjukhusets medicintekniska avdelning de tekniska detaljerna tillsammans med Socialstyrelsens medicintekniska expertis.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida