För tidigt klimakterium en klassfråga

Att hamna i klimakteriet i förtid kan medföra mycket lidande och är vanligare bland kvinnor från socioekonomiskt svagare grupper, visar forskning från England.

Forskarna har studerat nära 5000 kvinnor som hamnat i klimakteriet före 40 års ålder och hittat en koppling mellan socioekonomisk status och för tidigt inträde i klimakteriet.

Risken att kvinnor från den allra socioekonomiskt svagaste gruppen drabbas av prematur menopaus är tre gånger så stor jämfört med kvinnor från de mer priviligierade grupperna, enligt studien som även hittat en koppling mellan rökning och för tidigt inträde i klimakteriet.

Osäkert varför

–Utifrån de uppgifter vi har kan vi bara spekulera i vad det här beror på. Det kan hänga samman med oredovisade faktorer i kvinnornas livsmiljö. Förutom skillnader i tillgången till sjukvård kan det vara kopplat till hälsomässigt beteende, säger läkaren Rumana Islam, forskare vid Imperial College i London som deltar i den stora fertilitetskongress som pågår i Stockholm.

Nästan 20 procent av de drabbade kvinnorna i studien har hamnat i klimakteriet i unga år på grund av att de opererat bort äggstockarna eller livmodern, eller på grund av att de fått cellgifter.

Stort lidande 

Med för tidigt klimakterium kommer infertilitet, men också upplevd minskad livskvalité hos kvinnorna, visar studien. Då har forskarna tagit hänsyn till andra faktorer som rökning, övervikt och bristande fysisk aktivitet.

–Vår studie visar att för tidigt klimakterium har stor påverkan på livskvalitén hos en specifik grupp i samhället, något som kräver brådskande åtgärder, säger Rumana Islam.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida