Föräldraskap

1 oktober 2001

Författare Lars Plantin
Titel Män, familjeliv och föräldraskap
259 sidor
Förlag Boréa 2001
Cirkapris 220 kronor
ISBN 91-8914-019-2

Vi vet rätt mycket om hur svenska mäns beteende som familjevarelser förändrats över åren: hur mycket de deltar i hushållsarbetet, hur mycket föräldraledighet de tar ut, hur ofta de är hemma med sjuka barn. Däremot är det inte lika väl försett med kunskap om vad dagens svenska pappor egentligen tycker om att vara pappa. Hur förändrar föräldraskapet deras liv? Hur ser de sig själva som fäder i jämförelse med sina egna fäder? Hur hanterar de omgivningens syn på deras roll som fäder? 
I boken har 30 föräldrapar intervjuats om sina erfarenheter. Som jämförelse finns i slutet av boken en motsvarande undersökning av hur 20 engelska föräldrapar ser på sitt öräldraskap.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida