Förbättringsarbete i Jönköping har räddat hundra människors liv

Genom en rad förbättringsarbeten har sjukhusen i Jönköpings län lyckats minska antalet dödsfall på sjukhus med cirka hundra under de senaste elva månaderna.

– Det är jättekul att det har gett ett sådant här resultat, säger Annmargreth Kvarnefors, anestesisjuksköterska och utvecklingsledare vid utvecklingscentret Qulturum i Jönköping.

Landstinget i Jönköpings län är först i landet med att använda undvikbara dödsfall som ett kvalitetsmått. Mätmetoden har tagits fram av engelsmannen Sir Brian Jarman som i dag och i morgon befinner sig på Qulturum för att delta i en internationell konferens om så kallade mikrosystem.

– Det är svårt att säga exakt vilka faktorer som har påverkat den minskade dödligheten. Det är många saker som sammantaget har gett det här resultatet. Ute i verksamheterna har personalen under många år arbetat i tvärprofessionella projektteam för att  förbättra vården, säger Annmargreth Kvarnefors.

Mer än tusen projekt

I slutet av 1990-talet drogs ett stort förändrings- och utvecklingsarbete igång i Jönköpings läns landsting. Sedan dess har ett tusental stora och små vårdutvecklingsprojekt påbörjats ute i länet, ofta i samarbete med kommunerna. Inte minst omvårdnaden har fått sig ett rejält lyft.

Förbättringsarbetet, som går under samlingsnamnet ?Uppnå perfektion/Bästa möjliga vård?, drivs i samarbete med IHI, Institute for healthcare improvement, i Boston och samordnas av en ledningsgrupp på Qulturum.

Viktiga förbättringsområden som verksamheterna har arbetat flitigt med är:

  • patientsäkerhet
  • läkemedelshantering
  • kliniska resultatförbättringar
  • samverkan/flöde
  • tillgänglighet
  • fallprevention
  • nutrition
  • smärta
  • trycksår
  • förbättrad kontroll av blödning, andning och saturation för tidig upptäckt av sepsis och andra allvarliga tillstånd

Dödligheten ner tio procent

Uppenbarligen börjar alla dessa förbättringsåtgärder nu ge resultat. Färsk statistik visar att dödligheten på länets tre sjukhus har minskat med cirka 9,7 procent mellan 2004 och 2005.

Kurvan har fortsatt att peka neråt under 2006. I rena siffror innebär det att drygt 100 liv har räddats under det senaste året. År 2004 dog i genomsnitt 100 patienter i månaden.

Målet är att till 2007 ha reducerat mortaliteten till cirka 75 dödsfall per månad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida