Förbjuds att stråla

Landstinget Sörmland måste ha rätt personal på plats.

Landstinget Sörmland får inte strålbehandla patienter vid den onkologiska kliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna så länge det inte finns en sjukhusfysiker på plats. Det har Strålsäkerhetsmyndighetens beslutat.

Vid en inspektion upptäcktes att sjukhusfysikern bara nås på telefon efter klockan 17.00. Det räcker inte, anser myndigheten, eftersom strålbehandling med accelerator kräver ständig närvaro för att kunna följa alla föreskrifter och vidta snabba åtgärder vid oförutsedda händelser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida