Förbund i ständig förändring

Den 21 oktober 1976 bildades Vårdförbundet under namnet SHSTF, Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund. Det skedde genom en sammanslagning av Svensk sjuksköterskeförening, SSF, Svenska barnmorskeförbundet, SBF, Svenska laboratorieassistentföreningen, SLF och Medicinsk-tekniska assistentföreningen, MAF.

Den första ordinarie kongressen hölls i maj 1977. Marianne Lundqvist valdes till den första ordinarie ordföranden. Hon efterträdde Gerd Zetterström Lagerwall som varit  tillfällig ordförande sedan bildandet.

Tre nya yrken
Men egentligen började historien tidigare. Några händelser och beslut hade speciell betydelse för förbundsbildningen 1976:

* Införandet 1962 av tre nya yrken med kortare utbildning för att lösa bristen på sjuksköterskor: operations-, röntgen- och radioterapiassistenter. Flera andra fackförbund ville ha dem som medlemmar, men det var ssf som lyckades – de ersatte ju sjuksköterskor. De ingick först som en sektion inom SSF, innan de bildade det egna förbundet MAF. Vid årsskiftet 1986/87 lades det ner och medlemmarna gick tillbaka till SSF.
* Bildandet av förhandlingskartellen shstf 1965. Medlemmar var SSF, SLF och MAF. SBF ställde sig utanför eftersom förbundet inte ville vara med i TCO (SBF gick in i TCO alldeles före förbundsbildningen 1976). Genom bildandet togs första steget till det framtida samarbetet. Det här skedde samtidigt som de offentligt anställda fick förhandlings- och konflikträtt och bland de organisationer som fick den rätten fanns SHSTF.
* Den nya arbetslagstiftningen på 70-talet, framför allt förtroendemannalagen och medbestämmandelagen, ställde krav på organisationsförändringar, bland annat krävdes en lokal organisation. Någon sådan fanns inte inom SHSTF, däremot i medlemsorganisationerna.

Redan 1978, året efter bildandet, var det dags för den första lönestriden. Slutet blev dramatiskt.

Först efter åtta timmars debatt och fyra omröstningar i förbundets avtalsfullmäktige blev det tillräcklig majoritet för ett  bittert ja till medlarnas slutbud. SHSTF ingick då i KTK, Kommunaltjänstemannakartellen (KTK las ner 1991).

Första strejken
Nästa stora lönestrid kom 1980, den så kallade storkonflikten. En stor del av både den offentliga och privata arbetsmarknaden var i både strejk (bland annat SHSTF) och i lockout. Det var första gången förbundets medlemmar strejkade och hittills har det hänt två gånger till: i avtalsrörelserna 1986 och 1995.

Marianne Lundqvist avgick som ordförande 1986 och efterträddes av Inger Ohlsson. Hon var ordförande till 1994 då hon valdes till ny ordförande i tco efter nuvarande näringsministern Björn Rosengren.

Inger Ohlsson efterträddes av Eva Fernvall.

1993 bytte SHSTF namn till Vårdförbundet SHSTF. Fyra år senare togs SHSTF bort och det blev Vårdförbundet rätt och slätt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida