Förbundet bytte namn efter 17 års debatt

Årets kongress präglades av samförstånd. Några stora ideologiska debatter förekom inte. De viktiga frågorna hade uppenbarligen diskuterats och förankrats under lång tid före besluten. Ombuden slog i Vision 2007 fast förbundets inriktning för tio år framåt. Men det beslut som väckte störst jubel var när förbundets fem konsonanter röstades bort i en nästan total enighet. SHSTF är därmed historia.

8 december 1997

Förbundet heter från och med nu bara Vårdförbundet. Men det har tagit 17 år innan kongressen kunde ena sig om att ta bort bokstäverna SHSTF.

Äntligen!

Så sa många sedan kongressordföranden Linnéa Starck klubbat det slutgiltiga beslutet. Namnbytet var klart och Vårdförbundet SHSTF heter i fortsättningen bara Vårdförbundet.

Men den här förändringen har tagit tid. Namnfrågan har debatterats under 17 av förbundets 21 år, sedan bildandet 1976 som SHSTF, Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemanna-förbund. Vid ett flertal tillfällen har lokala avdelningar motionerat om namnbyte och två gånger har kongressen sagt ja utan att namnbytet har genomförts.

Redan på den andra ordinarie kongressen 1980 togs beslut om namnbyte, men inte till vad. Det skulle förberedas och beslutas om på nästkommande kongress 1983. Vårdförbundet var ett av de namn som diskuterades redan då.

Så blev det dock inte. I stället revs 1980-beslutet upp och SHSTF levde vidare som SHSTF, Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund. Men ändå kom ordet Vårdförbundet in som begrepp. I förbundets märke från det året stod det nämligen SHSTF, Vårdförbundet inom TCO.

Nästa gång namnfrågan blev aktuell var 1993. Då blev namnet formellt också Vårdförbundet SHSTF. Samtidigt förlorade bokstavskombinationen SHSTF sin tidigare betydelse och blev bara fem bokstäver, inte någon förkortning som tidigare.

Två år senare, 1995, var det dags igen. Den lokala avdelningen i Gävleborg begärde i en motion namnbyte till bara Vårdförbundet. Förbundsstyrelsen tillstyrkte motionen och kongressen sa ja med röstsiffrorna 51-40. Ändå blev det inget namnbyte, trots att kongressen även sa ja när det var dags att ändra namnet i stadgarna. Röstsiffrorna den gången, 49-41, räckte inte till eftersom minst två tredjedelar av kongressens ledamöter måste säga ja när det gäller stadgeändringar.

Gävleborg gav dock inte upp och i år fick avdelningen äntligen gehör för sitt krav. Enda motståndet kom från Riksavdelningen vars ordförande Brita Rytteblad yrkade på avslag. Men kongressen sa ja till namnändringen och den här gången med stadgeenlig majoritet.

Vårdfackets redaktion på kongressen:
Elisabet Forslind, Kaj Nyman, Jan Thomasson & Iréne Wanland.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida