Förbundet positivt till ny sekretesslag

Vårdförbundet är i huvudsak positivt till regeringens förslag till ny sekretesslag. Det framgår av det yttrande över utredningen som förbundet nyligen överlämnat till justitiedepartementet.

9 augusti 2004

Förslaget till den nya sekretesslagen presenterades
i början av december 2003. Den ska blir tydligare, enklare och mer användarvänlig än i dag, vilket enligt Vårdförbundet gör det lättare att hitta i lagen och att tillämpa bestämmelserna på rätt sätt.

Det blir också tydligare i den nya lagen på vilket sätt sekretessbelagda uppgifter kan överföras mellan olika hälso- och sjukvårdsmyndigheter. Mellan nämnderna inom en kommun eller ett landsting ska det inte finnas någon sekretessgräns om verksamheten är av samma slag. Regleringen ska alltså utgå från verksamhetens sakliga innehåll, inte efter hur verksamheten är organiserad i olika nämnder, vilket enligt förbundet innebär att samverkan mellan olika vårdgivare underlättas.

Vårdförbundet instämmer även i förslaget om att misstankar om könsstympning av minderåriga får lämnas till polis och åklagare. Samtidigt beklagas att detta i princip bara blir möjligt inom offentlig verksamhet men inte i privat vård.

Vårdförbundet betonar också behovet av att utreda förutsättningarna för att olika vårdgivare ska kunna samla information om patienten i en och samma journal, med hänsyn till sekretesslagstiftningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida