Förbundets sätt att organisera sig utreds

Beslutet om Västra Götaland har lett till att förbundet ska utreda om dess organisation alltid ska följa arbetsgivarens.

7 december 1998

Nu vid årsskiftet försvinner landstingen i Bohuslän, Skaraborg och Älvsborg och bildar tillsammans med sjukvården i Göteborg regionen Västra Götaland. Fyra arbetsgivare blir därmed en enda. För att möta den nya arbetsgivaren på samma nivå har Vårdförbundets fyra lokala avdelningar sedan en tid förberett sammanslagning till en storavdelning.

Men sammanslagningen kan inte genomföras utan ett kongressbeslut. Den ordinarie kongressen 1997 beslutade att omröstningen skulle genomföras ad capsulam (ombuden samlas inte utan omröstningen sker skriftligen).

Ad capsulam-kongressen hölls den 30 oktober och det blev ja till bildandet med röstsiffrorna 114-1. Ett ombud från Gävleborg röstade emot.

Just Gävleborg hade synpunkter på sammanslagningen, framför allt anpassningen till arbetsgivarens sätt att omorganisera. Ordföranden Anna-Karin Eklund föreslog en diskussion om Vårdförbundet alltid ska omorganisera när arbetsgivaren gör det och enligt samma sätt. Är det bästa sättet att företräda medlemmarna?

Förbundsstyrelsen tyckte att förslaget var bra och på sitt novembersammanträde beslutade den att en utvärdering ska göras av hur förbundets organisation fungerar. Ansvarig för utvärderingen är chefsförhandlaren Mats Björck och utvärderingen ska vara klar under våren 1999.

Kongressbeslutet innebär att de fyra avdelningarna i Västra Götaland läggs ner i mars 1999 och att den nya avdelningen börjar sitt arbete den 1 april.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida