Förbundsstyrelsen föreslås få fyra nya ledamöter

En ny vice ordförande och fyra nya ledamöter finns med i det förslag till ny förbundsstyrelse som valberedningen lägger fram på Vårdförbundets kongress i november. Eva Fernvall föreslås bli omvald som ordförande.

11 augusti 1997

Fyra ledamöter har valt att lämna styrelsen inför valet på kongressen i höst. Vice ordföranden Britta Unneby, Umeå, samt ledamöterna Elisabet Eriksson, Nälden, Angela Eriksson, Göteborg, och Sven Lindblom, Jönköping, har alla tackat nej till omval.

Valberedningens förslag innebär också att nästan hela förbundsstyrelsen bytts ut på två val. Kvar från den styrelse som satt 1989–93 finns nämligen bara Eva Fernvall (som dock avgick 1993 och alltså var borta från styrelsearbetet 1993–94), Helena Johanson och Charlotte Pagré.

Om kongressen säger ja till förslaget innebär det att förbundet får en ledning med större geografisk spridning än i dag, med ledamöter från Norrbotten i norr till Skåne i söder. Det innebär också att alla de tre stora yrkesgrupperna efter ett uppehåll på fyra år åter har representanter i förbundsstyrelsen. I dag saknas ledamot från barnmorskegruppen.

Så här ser valberedningens förslag ut:
Ordförande Eva Fernvall, Täby (omval).
Vice ordförande: Helena Johanson, Spånga (omval) och Margareta Albinsson, Hörby (nyval, i dag ledamot).
Ledamöter: Ewa Andegren, Harestad (omval), Åsa Andersson, Stockholm (nyval), Gunilla Fredriksson, Örebro (omval), Carina Göhlin, Borås (nyval), Lisbeth Löpare-Johansson, Luleå (nyval), Charlotte Pagré, Skattkärr (omval), Kenneth Sjöström, Kalmar (omval) och Kerstin Sjöström, Arnäsvall (nyval).

Ytterligare tre personer fanns nominerade: Anna Holm, Umeå, Eva Kant, Stockholm, och Lena Torstensson, Slutarp. Dessutom fanns ett antal till föreslagna som avböjde att bli formellt nominerade.

Valberedningen har också förslag till revisorer. Som ordinarie föreslås Randi Eriksson, Uppsala, och Jan Enocksson, Glommen, båda nyval. Ingrid Nilsson, Söderköping, och Bengt Sjöberg, Vännäs, föreslås bli suppleanter.

För att presentera alla elva lite mer har vi ställt sju frågor till dem.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida