Förbundsstyrelsen vill ha permanent vårdledarforum

Förbundsstyrelsen vill ha ett permanent vårdledarforum och få möjlighet att själv besluta om medlemskap i olika organisationer.

Förbundsstyrelsen vill inrätta ett permanent vårdledarforum i stället för det som funnits på försök. Syftet är att förbundsstyrelsen ska få större möjligheter till en dialog med ledande företrädare för chefer, ledare, medicinskt ansvariga sjuksköterskor samt vårdforskare både i frågor som rör dessa grupper och i hälso- och sjukvårdspolitiska frågor. Tanken är att vårdledarforumet ska bestå av 20 ledamöter samt förbundsstyrelsen.

Vårdförbundet är i dag medlem i en rad nationella och internationella organisationer. I ett förslag till kongressen föreslår förbundsstyrelsen att den ska kunna besluta vilka förbundet ska finnas kvar i. Undantaget är centralorganisationen tco där frågan bör avgöras av kongressen. När det gäller SeA sägs i förslaget att det är viktigt för medlemmarna att vara med i en arbetslöshetskassa, men att det inte nödvändigtvis måste vara just SeA. Ett byte måste dock vara väl förankrat i organisationen, framhålls det.

En organisation som behandlas speciellt är iska, internationalen för offentliganställda. Utifrån en utredning som gjorts inom förbundet säger styrelsen att medlemskapet i iska har en begränsad betydelse för Vårdförbundet och att förbundet kan få ut mer genom att använda pengarna på annat sätt. Förbundsstyrelsen begär att kongressen ska säga ja till att låta förbundsstyrelsen säga upp medlemskapet när så anses lämpligt.

Viam öppet för icke medlemmar
1993 beslutade kongressen att bilda ett servicebolag för att stödja medlemmar att starta eget, det som nu heter Viam Vårdförbundet Service ab. Bolaget skulle enbart vara öppet för medlemmar i Vårdförbundet.

Förbundsstyrelsen vill nu ändra på detta och låta Viam öppnas även för egenföretagare från andra professionella yrkesgrupper inom vård, omsorg och utbildning. I och med detta försvinner kravet på medlemskap i Vårdförbundet. Däremot måste den som vill gå in i Viam vara medlem i sitt fackförbund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida