Föreskrifter om inkontinensartiklar inte ändrade

9 februari 2004

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att förskriva inkontinensartiklar (SOSFS 2001:5) ska fortsätta att gälla. Det framgår av de nya föreskrifterna (SOSFS 2003:19), som trädde i kraft den första januari 2004.

Läs mer på www.sos.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida