Företagssköterskor får slutföra sin utbildning

De sjuksköterskor som nu utbildas till företagssköterskor i Arbetslivsinstitutets regi får fullfölja sin utbildning. Men vad som händer med den framtida utbildningen av personal till företagshälsovården ger regeringen inget besked om.

24 oktober 2006

I fredags besökte arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Arbetslivsinstitutet i Stockholm. Han gav beskedet att de sjuksköterskor som har påbörjat sin utbildning till företagssköterska också får avsluta den. I övrigt vet inte personalen mer än tidigare om vad som kommer att hända.

? Det här är en oacceptabel situation. Många har väntat i flera år på att få utbilda sig till företagssköterska, säger Lena Engman, utbildningshandläggare på Arbetslivsinstitutet.

Nu måste också en ny utbildning som riktar sig till sjuksköterskor som ännu inte arbetar inom företagshälsovården ställas in.

? Den utbildningen har varit efterfrågad sedan länge. När vi äntligen har fått medel att genomföra den och hunnit annonsera om den, måste vi komma med beskedet att den inte blir av, säger Lena Engman.

Det beskedet går bland annat till de 80 sjuksköterskor som redan har anmält sitt intresse för att gå utbildningen.

Även 32 sjuksköterskor som skulle ha påbörjat sin utbildning till företagssjuksköterska i januari 2007 måste finna sig att ställa in planerna.

Något besked från arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin om vad som kommer att hända med utbildningarna gavs inte till personalen. Bara att nedläggningsplanerna ligger fast.

? Ministern kunde inte svara på vilken huvudman som ska ha ansvaret för utbildningen av personal till företagshälsovården. Han hänvisade till regleringsbrevet som kommer i december, säger Arbetslivsinstitutets utbildningschef Anders Steene.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida