Förhandlarskolan

För att hjälpa dig inför ditt lönesamtal har Vårdfacket tagit fram ett antal råd: vad du bör tänka på före mötet med chefen och under själva lönesamtalet.

6 november 2000

1.Läs på. Innan du träffar chefen bör du ha haft kontakt med din företrädare för att veta löneläget på arbetsplatsen, för att få råd och annan information som du kan behöva under lönesamtalet.

2.Läs på ännu mer. Gå igenom löneavtalet; innehåll, de gemensamma värderingar som arbetsgivaren och Vårdförbundet kommit överens om (till exempel vilket ansvar du har och vilken kompetensutveckling du genomgått för att medverka till verksamhetens utveckling) och avtalets kriterier för lönesättning. På det sättet får du ett underlag för din argumentation.

3.Öva. Ett sätt att slipa argumenten är att låta en kamrat vara chef  och ha en låtsasförhandling innan du träffar chefen. På det sättet får du en bättre beredskap för de argument som din chef kan föra fram för att hålla nere lönen/lönehöjningen. Skriv efteråt gärna ner dina argument och gå igenom dem före lönesamtalet.

4.Tänk noga igenom vilket arbete du utför, vilka arbetsuppgifterna är och om du till exempel genom nedskärningar har fått mer att göra. Kom också ihåg att alltid kräva extra ersättning innan du tar på dig någon ny uppgift. Det går sällan att komma och kräva ersättning i efterhand, eftersom arbetsgivaren då kan hävda att det redan är en ordinarie arbetsuppgift eftersom du redan utfört den en tid.

5.Det är viktigt att visa vad du är bra på, vilken nytta arbetsgivaren har av dig och din vilja till utveckling eftersom det är det arbete du utför och hur du utför det som är grunden för lönen.

6.Ligg inte för lågt. Om du lägger fram ett för- slag till lön/lönehöjning – ta i extra så att du sedan, trots att ni enats om en lägre summa, ändå blir nöjd. Det är inte ovanligt att en arbetsgivare säger att du kommer att få så eller så mycket nästa år i stället om du i år accepterar en lägre summa – gå aldrig med på det! En arbetsgivare kan aldrig inteckna lönesynsförhandlingarna

7.Om du tycker att ni verkar köra fast, begär ajournering, det vill säga  att mötet tillfälligt ska avbrytas. Kom samtidigt överens om en tid när ni ska återuppta lönesamtalet. Ta under
mellantiden kontakt med din företrädare för
att få hjälp och råd.

8.Blanda inte in dina privata förhållanden, till exempel att du har höga studieskulder eller höga räntor på hus och bil. Arbetsgivaren är ointresserad av detta, det är ditt arbete och hur du utför det som avgör lönen

9.Om chefen säger att du, eftersom du fått en utbildning betald av  arbetsgivaren, bör nöja dig med en lägre lön/lönehöjning – acceptera inte detta. Det är arbetet och hur du utför det som är avgörande.

10.En del experter menar att man ska undvika att ha lönesamtalet i chefens arbetsrum eftersom det ger chefen ett psykologiskt övertag redan från början. Istället kan man välja ett sammanträdesrum eller någon annan neutral plats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida