Förhandling på rätt nivå

7 juni 1999

KRONOBERG. För första gången har Vårdförbundet, i den senaste förhandlingsomgången, fått förhandla på basenheterna med första linjens chefer, avdelningsföreståndarna. »Vi tycker att det har varit bra. Visserligen har de haft en bestämd pott men de har kunnat fördela den själva. Därmed tycker vi att det har blivit rättvisare löner, eftersom det är avdelningsföreståndarna som känner arbetsplatserna bäst. Dessutom har deras ställning som chefer stärkts«, säger Carina Pettersson, ordförande för Vårdförbundets lokala avdelning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida