Förordar tidigt ingrepp vid kranskärlssjukdom

Satsa på tidig intervention vid akut kranskärlssjukdom. Det föreslår Socialstyrelsen i sina reviderade nationella riktlinjer som nu går ut på remiss.

De nationella riktlinjer för kranskärlssjukdom som gavs ut för två år sedan har reviderats.

Socialstyrelsen konstaterar att en ny studie visar på förbättrad livskvalitet och bättre prognos vid tidig utredning och tidiga ingrepp när patienten har en instabil kranskärlssjukdom.

Därför förordas en övergång till tidiga ingrepp i form av bypassoperation eller så kallad ballongvidgning vid akut kranskärlssjukdom.

Samtidigt påpekar Socialstyrelsen att bristen på personal och utrustning samt ökade kostnader när fler ska behandlas riskerar att tränga undan andra patientgrupper som redan köar för ingrepp. Det gäller även dem med en invalidiserande smärta och där köerna redan i dag på sina håll är oacceptabelt långa.

I de reviderade riktlinjerna läggs större vikt än tidigare vid samhällsekonomiska aspekter. Om riktlinjerna följs kommer sjukvårdskostnaderna att öka med minst 400 miljoner kronor, och även om hjärtsjukvården får mer pengar så försvinner inte kraven på prioriteringar.

För första gången innehåller också riktlinjerna beslutsstöd för prioriteringar. I riktlinjerna anges vilka grupper som ska ges mycket hög prioritet, näst högsta, lägre och låg prioritet.
Mycket hög prioritet ska ges till:

* patienter med akut hjärtinfarkt med cirkulationschock som följd av infarkten
* patienter med stabil kranskärlssjukdom med invalidiserande smärta trots optimal smärtbehandling
* patienter med instabil kranskärlssjukdom som inte kan stabiliseras eller fås fri från smärta eller dålig blodcirkulation till hjärtmuskeln i vila trots optimal läke-medelsbehandling. 

Var femte person som kommer till en akutmottagning har symtom på kranskärlssjukdom. Det blir 150 000 patienter om året. Av dem läggs 90 000 in för vård.

Kranskärlssjukdom kan leda till hjärtinfarkt som är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och svarar för 30 procent av alla dödsfall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida