”Förövaren ändrar sig inte”

”Förövaren ändrar sig inte”

Kvinnor som lever i ett förhållande där de blir både fysiskt och psykiskt misshandlade — varför går de inte? Maria Blomqvist berättar sin historia.?.

Varför stannade du kvar så länge?

?— Jag hade lämnat barnens pappa på grund av denna man, jag orkade inte separera igen. Sedan ska man veta att när det var bra så var det riktigt bra. Kasten mellan himmel och helvete är väldigt snabba.?

Var du aldrig rädd att han skulle slå era respektive barn? ?

— Nej faktiskt inte, jag var bara rädd för att han skulle manipulera dem så att de skulle tycka illa om mig.?

Vad fick dig att till slut ta steget och anmäla honom? ?

— När jag försökte lämna honom eskalerade våldet och jag insåg att han faktiskt skulle kunna skada eller döda mig.

?Är du fortfarande rädd för honom??

— Nej, han vet att jag inte kommer att dra mig för att anmäla honom igen.

?Hur kan utomstående hjälpa? ?

— Genom att våga se vad som händer, att våga fråga: Förekommer det våld och kränkningar i ditt liv??

Har du fått bra stöd efter din anmälan? ?

— Jag fick mycket hjälp av min arbetsgivare, såsom akut psykologhjälp. Polisen var korrekt, men tog för givet att jag visste att det var jag som skulle ansöka om kontaktförbud. Jag sökte aldrig sjukhusvård, jag skämdes för mycket över min hjälplöshet för att göra det.?

Vad är ditt bästa råd till någon som lever i ett destruktivt förhållande? ?

— Lämna och ANMÄL! Förövaren ändrar sig inte. Tro på omgivningen om någon varnar dig, tro inte på att den som varnar bara är svartsjuk.

En vacker dag lämnar jag honom

Maria Blomqvist
(Ordberoende förlag 2014)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida