Försäkrade hos Salus Ansvar väcker grupptalan

Många pensionssparare i Salus Ansvar är missnöjda med de erbjudanden de fick när företaget bestämde sig för att lägga ner sin pensionsförsäkringsverksamhet. De har nu bildat föreningen Grupptalan mot Salus Ansvar och målet är att stämma Salus Ansvar inför tingsrätten.

23 oktober 2006

Efter att Salus Ansvar länge haft stora problem med sina pensionsförsäkringar bestämde sig företaget för ett år sedan att lägga ner den delen av verksamheten. Försäkringstagarna erbjöds två alternativ: en vanlig fondförsäkring där de själva står risken eller en garantiförsäkring där de garanteras 90 procent av sina sparpengar.

Men många av de försäkrade är missnöjda med den lösningen. De anser att den del av bolaget som skött sakförsäkringarna skott sig på den andra delen som skött pensionsförsäkringarna. Det har den gjort genom att till exempel debitera för höga kostnader samt att göra en felaktig fördelning av intäkter och kostnader mellan de båda delarna av bolaget.

Därför har det nu bildats en förening, Grupptalan mot Salus Ansvar, som ska göra just det som namnet anger: föra en grupptalan mot bolaget.

Kräver 600 miljoner i kompensation

Interrimsstyrelsen för den nya föreningen uppskattar att pensionförsäkringsdelen av bolaget drabbats av överkostnader på 600 miljoner kronor, pengar som de vill att pensionsspararna ska kompenseras med. Föreningen har sitt första konstituerande möte den 22 november i Stockholm.

? Målet är att vi ska lämna in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt, berättar ordföranden Erik Elmstedt, som är överläkare på Södersjukhuset i Stockholm.

Salus Ansvar hade ungefär 50 000 pensionssparare. Övervägande delen är läkare, men det finns även 400 sjuksköterskor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida