Försenad start för utredningom vård i livets slutskede

11 januari 1999

I december 1997 antog regeringen kommittédirektiven till utredningen Vård i livets slutskede (Dir. 1997:147) och nu ser det ut som om utredningen äntligen ska kunna börja sitt arbete. Att det tagit så lång tid berodde först på att man saknade ordförande, en sådan tillsattes runt midsommar, och sedan på att det var svårt att få tag i de två sekreterare som behövs. Men nu är den ena utsedd och en andra på gång.

– Många instanser behöver folk till sina utredningar och få människor vill flytta på sig för så här pass korta uppdrag, förklarar Lena Jonsson, kansliråd på socialdepartementet, som utgår från att utredningstiden förlängs.

Utredningen, som ska undersöka hur människors sista tid i livet ser ut, vilken vård de får, vilken de skulle vilja ha, och hur en god vård ska kunna förverkligas, skulle ursprungligen vara klar i mars 2000.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida