Forskar om belastningsskador

Forskar om belastningsskador
Pipettering är repetitivt och arbetet kan ge belastningsskador. Foto: Mostphotos

Forskare i Gävle testar om belastningsskadorna minskar när monotont arbete som pipettering varieras med uppgifter som kräver mental problemlösning.

Pipettering är ett typexempel på ett repetitivt arbete som riskerar att ge belastningsskador.?

Vid högskolan i Gävle har ett pilotprojekt visat att om ensidigt fysiskt arbete kombineras med pauser där man är mentalt aktiv så sker återhämtning snabbare och bättre än om man bara sitter och slappar. Nu ska detta testas på en större grupp biomedicinska analytiker.??

Professor Svend Erik Mathiassen vid Centrum för belastningsskadeforskning på högskolan i Gävle har fått drygt 3,5 miljoner kronor från Afa försäkring till forskningsprojektet. Vid högskolans laboratorium byggs nu mätstationer upp som i detalj ska studera vilka faktorer som påverkar arbetet, hur trött man blir av pipettering och hur man bäst återhämtar sig.??

— Syftet är att ta fram principer för hur man på bästa sätt kan kombinera olika arbetsuppgifter för att minska trötthet och kanske även belastningsskadorna, säger Svend Erik Mathiassen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida