Forskar om moralisk stress

8 april 2002

Professor Astrid Norberg i Umeå har beviljats 500 000 kronor i projektbidrag för forskning om utbrändhet i relation till »samvetsstress«, moralisk sensitivitet och moralisk stress hos vårdare.

Totalt utdelas i år nio miljoner kronor inom ramen för programmet Etik i vården. Bakom programmet står Vårdalstiftelsen, Barncancerfonden, Hjärt-lungfonden och Vetenskapsrådet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida