Forskardag för sjuksköterskor

31 mars 2006

Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening, SSF, bjuder in till en seminariedag för forskningssjuksköterskor i Göteborg den 22 maj. Bland annat ska den nya forskningsetiska myndigheten presenteras. www.swenurse.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida