Forskare skriver om livsstilar

9 augusti 2004

Läkardagarna i Örebro år 2004 handlade om hur olika livsstilsfaktorer påverkar människor. I boken Allt väl? Om livsstil, ansvar och hälsa skriver ett antal namnkunniga forskare om bland annat fetma, stress och sömn. Där skriver också kaplanen och före detta sjukhusprästen Lars Björklund om hur hotet om att bli övergiven påverkar vår hälsa.
Mer information finns på www.gothia.nu.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida