Forskarpengar att söka

7 oktober 2002

Vårdförbundet väntar nu på forskares ansökningar om pengar från den miljon som avsatts för forskning kring hälsoekonomi. En expertgrupp har utsetts för att bedöma ansökningarna. Den består av fem personer: Egon Jonsson, chef på SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, sjuksköterskorna Birgitta Engström, Ann Gardulf och Kerstin Segesten, barnmorskan Giggi Uddén samt biomedicinska analytikern Lis Karin Wahren.

? De har utsetts utifrån sina kunskaper inom yrket och de områden de forskat kring, säger Eva Jönsson på Vårdförbundet.
Forskarpengarna ska gå till medlemmar som redan disputerat för att de ska få möjlighet att fördjupa sin forskning.

Ansökan (på särskild blankett) ska vara inne senast den 15 oktober. Adress: Gun Blomstergren, Vårdförbundet, Box 103 65 Stockholm. Faxnumret är 08-411 42 29. Blanketten kan laddas ner från Vårdförbundets hemsida, där det också finns mer uppgifter om forskningspengarna: www.vardforbundet.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida