Forskarpengar från Vårdförbundet

Vårdförbundet fortsätter att satsa på forskning i hälsoekonomi. I år finns det 500 000 kronor att söka.

25 januari 2005

Syftet med satsningen är att främja god kvalitet och hög kostnadseffektivitet och forskningen ska göras  inom de områden där förbundet har medlemmar: biomedicinsk laboratorievetenskap, omvårdnad, radiologisk omvårdnad samt reproduktiv och perinatal omvårdnad.

Vissa krav ställs på den som vill vara med och dela på den halva miljonen. Dels att den som söker ska vara disputerad – barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska – och medlem i Vårdförbundet. Dels att den som har fått pengar skickar in en årlig rapport. Vårdförbundet förutsätter också att resultaten publiceras på lämpligt sätt.

Alla ansökningar kommer att granskas av en expertgrupp med bred vetenskaplig kompetens tillsammans med representanter för de berörda yrkesgrupperna.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida