Forskarskola satsar på flervetenskaplighet

Vid antagningen av doktorander till Vårdalinstitutets forskarutbildning kommer stor hänsyn att tas till flervetenskaplighet.

15 januari 2003

Många med olika professioner har sökt till Vårdalinstitutets forskarutbildning. Vid antagningen är ambitionen att forskare med olika professioner och perspektiv ska bilda gemensamma plattformer.

Många med olika professioner har sökt till Vårdalinstitutets forskarutbildning. Vid antagningen är ambitionen att forskare med olika professioner och perspektiv ska bilda gemensamma plattformer.

Många med olika professioner har sökt till Vårdalinstitutets forskarutbildning. Vid antagningen är ambitionen att forskare med olika professioner och perspektiv ska bilda gemensamma plattformer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida