Forskning lockar till muntliga avtal

4 augusti 2006

Det är inte ovanligt att forskningssjuksköterskor avtalar muntligt om sina arbetsvillkor. Det kan innebära att de förhandlar bort sin reglerade arbetstid mot ett lönetillägg, och att de förväntas rycka in mitt i natten om det behövs.

Det framkom när Svensk sjuksköterskeförening, SSF, och Vårdförbundet bjöd in forskningssjuksköterskor till en seminariedag för att diskutera etik och andra yrkesfrågor.

? Forskningssjuksköterskorna är många och de är viktiga både för vårdens utveckling och för patienternas säkerhet. Vi vill ha kontakt med dem för att ta reda på deras villkor när det gäller lön, fortbildning och arbetstider så att vi kan stötta dem. Men också för att få del av den stora kunskap de har, säger Ann-Sofie Togner, ordförande i Kalmar.

SSF riktar också ett upprop till forskningssjuksköterskor som tampas med etiska dilemman: Kontakta Inger Nordström
Torpenberg på SSF, som sitter med i sjuksköterskornas etiska råd. E-posta till ann-sofie.togner@vardforbundet.se och/eller inger.nordstrom-torpenberg@swenurse.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida