FORSKNING. Prestige tär i traumateam

Hierarkin i traumateamet är nödvändig för patienten. Samtidigt kan den medföra ett prestigespel som stjäl uppmärksamhet från den faktiska vården, visar en ny studie.

29 oktober 2009

När de flesta organisationer strävar efter platthet och demokrati skiljer sig den hierarkiska svenska vården i allmänhet och det strängt hierarkiska traumateamet i synnerhet från mängden.?

Traumateamet tar hand om svårt skadade patienter och grundtanken är att all nödvändig kompetens ska samlas kring patienten. Traumaledaren bestämmer, de olika läkarna har sina tydligt avgränsade ansvarområden och bestämmer i sin tur över sin personal. ?

– Modellen är suverän, en välsignelse för patienten och vi kritiserar den inte. Men vi har sett att hierarkin är oerhört stark och markerad på vissa håll. Därför vill vi sätta förstoringsglaset på de fenomen där det finns förbättringspotential, säger Eric Carlström.??

Tillsammans med Johan Berlin vid Göteborgs universitet har han studerat traumateam vid ett stort svenskt universitetssjukhus. Deras observationer av och intervjuer med traumateamets medlemmar visar att det ligger en enorm prestige i arbetet.?

– En sjuksköterska som misslyckas med att sätta nål försöker ofta igen och igen när det kanske skulle vara bättre för patienten om uppgiften lämnades över till någon annan, säger Eric Carlström.??

I vissa fall gör ett starkt informellt ledarskap att hier­arkierna rubbas. Det kan exempelvis vara en överläkare som struntar i att klä sig i rätt kläder utan helt sonika kliver fram till patienten i vit rock och sandaler. Det kan också röra sig om en stark anestesiolog som tar över kommandot från traumaledaren.?

– Då blir det ett slags dubbelkommando så att teamet inte vet vem som bestämmer. I någon mån tär det också på resurserna – ska man bevaka sin roll så tar det på en egens uppmärksamhet och äter både sekunder och kraft, säger Eric Carlström.?

Studien From artefact to effect – the organizing effects of artefacts on teams kommer att publiceras i Journal of Health Organization and Management inom några månader.????

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida