Forskningen visar att det finns flera former av diabetes

Den klassiska indelningen i typ 1- och typ 2-diabetes stämmer inte längre med verkligheten. Senare års forskning visar att det finns flera andra diabetesformer.

Typ 1-diabetes kallas även för insulinberoende diabetes. Sjukdomen debuterar normalt före 15 års ålder och karakteriseras av att betacellerna förstörs och att insulinproduktionen slutligen upphör. I nio fall av tio orsakas sjukdomen av en autoimmun process, i kombination med yttre belastningsfaktorer. I mindre än tio procent av fallen hittas inga antikroppar. Cirka 15 procent av Sveriges diabetiker har typ 1-diabetes.

Lada (latent autoimmune diabetes in adults) har även kallats typ 1,5-diabetes men är egentligen en sent debuterande typ 1-diabetes. Sjukdomsdebuten inträder ofta efter 35 års ålder och diagnostiserades förr felaktigt som typ 2-diabetes. Cirka tio procent av de diabetessjuka har Lada.

Ungefär en till två procent som har typ 1-diabetes har en form som kallas Midd (mitochondrial diabetes with deafness). Denna diabetesform karaktäriseras av samtidig hörselnedsättning.

Typ 2-diabetes kallas också icke insulinberoende diabetes. Detta är den diabetesform som är allra vanligast och som ökar i särklass mest på grund av för mycket stillasittande och osunda kostvanor. Majoriteten av patienterna är överviktiga och har drabbats av det metabola syndromet med blodfettrubbningar och högt blodtryck. Sjukdomen karaktäriseras av försämrad insulinutsöndring i kombination med insulinresistens (minskad effekt av insulinet) i muskler, fett och lever.

Unga människor som insjuknar i diabetes bedöms i regel automatiskt ha typ 1-diabetes men kan ha drabbats av den form av typ 2-diabetes som benämns Mody (maturity onset diabetes of the young). Till skillnad från typ 1-diabetes och klassisk typ 2-diabetes, som är polygena, är Mody en monogen sjukdom (en mutation i en enda gen orsakar den). Hittills har sex olika former av Mody identifierats, men troligen finns det fler. Uppskattningsvis lider fem procent av diabetikerna av Mody.

Cirka tio procent av typ 2-diabetikerna har en typ av diabetes som går under benämningen Min, vilket står för mixed type 1 and type 2. Sjukdomen debuterar tidigare och insulinbristen är större än vad som är vanligt vid klassisk typ 2-diabetes.

Källor:
Diabetsförbundets hemsida: www.diabetes.se.

Groop L. Diabetessjukdomens många ansikten. Incitament 2002; 7:622?625.

Vetenskapsrådet. Aktuell medicinsk forskning 2002. Diabetes. Forskningen, framstegen, framtiden. Vetenskapsrådet, 2002.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida