Forskningscentrum för alternativmedicin

2 september 2005

En privat donation på 43 miljoner kronor har gjort det möjligt för Karolinska institutet i Stockholm att bygga upp ett helt nytt forskningscentrum för att utvärdera alternativa behandlingsformer. Ordförande för projektgruppen för det nya centrumet är Martin Ingvar, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Verksamheten är tänkt att starta under nästa år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida