Forskningsetik

8 juni 1998

Författare Birgitta Forsman.
Titel Forskningsetik
– en introduktion.
138 sidor.
Förlag Studentlitteratur 1998.
Cirkapris: 264 kronor
ISBN 91-44-00484-2.

De senaste årens häftiga debatt i massmedia om klonade får, experiment på foster och forskningsfusk fick Birgitta Forsman att skriva denna bok. Den är en grundbok om forskningsetik för forskarstuderande inom medicin och naturvetenskap. Författaren är docent i vetenskapsteori inriktad mot forskningsetik.

Etiska frågor är knepiga eftersom det sällan finns entydiga svar på dem. Vad författaren gjort är att strukturera forskningsetikens olika områden för att klargöra vad ämnet handlar om. Hon diskuterar kring frågor som: Vad beror forskningsfusk på och hur kan man hindra det? Vad krävs för att vara medförfattare till en vetenskaplig artikel? Får man använda foster som forskningsobjekt? När bör ett djurförsök avbrytas? Vem tar ansvar för forskningens konsekvenser?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida