Forskningspengar att söka för kultur i äldrevård

1 oktober 2001

Stockholms läns landsting satsar tio miljoner kronor under en femårsperiod för att få mer kunskap om kultur och vård. Forskare i Sverige med inriktning på vård i vid mening kan därmed söka medel från forskningsprogrammet »Kultur i vården och vården som kultur«. I fokus för programmet är de äldre och olika sätt att utnyttja kulturella uttrycksformer som exempelvis konst, musik och litteratur inom geriatrisk vård, på sjukhem och äldreboenden. Sista ansökningsdag är den 29 oktober 2001. Infor-mation om forskningsprogrammet finns på www.lansmuseum.a.se

Ansökningshandlingar och vägledning kan rekvireras från Birgitta Ohlson vid Karolinska institutet i Stockholm via e-post: birgitta.ohlson@admin.ki.se. Handlingarna kan också beställas via hemsidan.

En konferens om forskningsprogrammet »Kultur och välbefinnande« hålls den 11 oktober. Information om konferensen lämnas av forskningsdirektör Birgitta Rapp, Stockholms läns museum, telefon 08-690 69 30 eller e-post: birgitta@lansmuseum.a.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida