Förslag om akutmottagningar med bara sjuksköterskor

Inrätta mottagningar med bara sjuksköterskor som tar hand om alla vardagssjukdomar! Patienterna skulle på det sättet få snabbare vård och landstinget skulle spara pengar. Det föreslår fyra sjuksköterskor i Jämtland i en motion till landstingsfullmäktige.

11 augusti 2003

De fyra sjuksköterskorna – administratörerna Eva Larsson och Karin Junehag, chefen för sjukvårdsupplysningen Lena Runius och Vårdförbundets ordförande i länet, Kristina Fluur-Hedman – anser att mycket kan klaras av utan läkare.

– I Storbritannien finns den här typen av mottagningar, Walk in centres. Enligt vad som sägs klarar sjuksköterskorna där av 70 procent av patienterna med vardagssjukdomar, till exempel halsbesvär, urinvägsinfektioner och mindre sårskador, säger Kristina Fluur-Hedman.

De fyra tror att den här typen av mottagningar dels skulle innebära snabbare vård för patienterna, dels lösa en del av dagens läkarbrist i länet. Dessutom borde landstinget kunna spara pengar.

Formellt finns det inga hinder mot de mottagningar som de fyra föreslår. Det säger Gunilla Hulth-Backlund, tillförordnad chef för Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning.

? En förutsättning att man följer de regler som finns om att ge en säker patientvård med god kvalitet, säger hon.Det hon betonar är att det ska finnas ett tydligt ledningsansvar och att sjuksköterskorna tar ansvar för att konsultera läkare när det behövs. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida