Förslag till ökat skydd av genetisk information

Ingen ska få kräva genetisk information eller undersökning som villkor för att teckna avtal, föreslår regeringen i en proposition som lämnades till riksdagen i slutet av januari.

Ingen ska heller utan lagstöd få efterforska eller använda genetisk information om andra i avtalssammanhang ? med undantag för försäkringsbolag då riskbedömda personförsäkringar på engångssummor över 30 prisbasbelopp (1,2 miljoner kronor 2006) ska tecknas.

Att utan lov ta reda på information om andra ska också bli förbjudet, utom i de fall där rättsväsendet har laglig rätt till information.

Det är en samlad lag för genetisk information och undersökning i vården och i medicinsk forskning samt genterapi som regeringen föreslår. En lag som också ska reglera insemination, befruktning utanför kroppen och kommersialisering av humanbiologiskt material.

Regeringen föreslår att lagen Genetisk integritet med mera (proposition 2005/06:64) ersätter de lagar som finns på området i dag och att den börjar gälla vid halvårsskiftet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida