Försök med mediciner i hjärnan

2 september 2005

Sex försökspersoner i Sverige har frivilligt gått med på att låta operera in två kapslar med läkemedel i hjärnan. Syftet är att prova en ny behandlingsstrategi mot Alzheimers sjukdom. De risgrynsstora kapslarna innehåller celler som producerar en tillväxtfaktor som kan få nervceller att växa (NGF, nerve growth factor). Försöken beräknas starta i slutet av året och görs vid institutionen Neurotec på Karolinska institutet i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida